A Fejér Megyei Foglalkoztatási és

Gazdaságfejlesztési Fórum honlapja

Tovább

Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében

"TOP- 5.1.1-15-FE1-2016-00001"

A projekt célja, hogy a megyei szintű foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés keretében, programszerű, integrált, Fejér megye egészére kiterjedő, a megyében releváns gazdasági ágazatokat felölelő megyei szintű gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési stratégiát megalkotva, a Fejér Megyei Integrált Területi Programban meghatározottakkal összhangban olyan képzési és foglalkoztatási programot valósítson meg, mely szolgáltatásaival és pénzügyi eszközeivel fenntartható módon járul hozzá a megye gazdaságának fejlődéséhez és a területi hátrányok csökkentéséhez. A projekt célterülete Fejér megye egésze, de figyelembe véve a területi lehatárolást a munkaerőpiaci-program Fejér megye hat járására koncentrál: a Martonvásári, Sárbogárdi, Bicskei, Gárdonyi, Móri, Enyingi járásra, nem terjed ki a Dunaújváros és a Székesfehérvár MJV által lefedett paktumok településeire (ezzel együtt a megyei fejlesztés koherenciája miatt a megyei stratégiába beépítésre kerülnek a dunaújvárosi és székesfehérvári paktumok stratégiai elemei is).

A projektben a releváns szereplők bevonásával létrejön a megyei paktum, helyzetelemzés, erőforrástérképek, tervezést segítő kataszterek készülnek, megalkotásra és elfogadásra kerül a megyei paktum stratégia és a paktum-program. A projekt a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik, ugyanakkor előkészíti, segíti a helyi paktumokat, ernyőszervezeti feladatokat lát el, a megyei paktum irodán keresztül biztosítja a megyei szintű koordinációt, elemzést és monitoring tevékenységet. A projekt közreműködik a stratégiai jelentőségű megyei vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében, a helyi termék program, a társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság fejlesztésében, a TOP és GINOP ERFA prioritásaiból megvalósuló vállalkozás-fejlesztések humánerőforrás igényei valamint a gyermekellátási kapacitások humánerőforrás szükségleteinek kielégítésében is. A projekt során a kötelező paktum tevékenységek mellett (helyzetelemzés, stratégia alkotás, paktum iroda, koordináció, igényfelmerések, monitoring, társadalmi kommunikáció, ernyőszervezeti feladatok) befektetés-ösztönző elemekkel, a szociális gazdaságot támogató szolgáltatásokkal és a Fejér termék program fejlesztésével is segíti a célok elérését, miközben a munkaerő-piaci programokba összesen 863 fő kerül bevonásra. Ebből 470 fő támogatott foglalkoztatása és 160 fő képzése is megvalósul, továbbá kiépítésre kerül a munkaerő-piaci humán szolgáltatások járási szintű rendszere is. Végső soron a projekt várt hatásaként Fejér megye munkaerő-piaci diszfunkciói csökkennek, a helyi gazdaságfejlesztés erősödik, a vonatkozó társadalmi együttműködés fokozódik, a területi hátrányok pedig mérséklődnek és mindez fenntartható növekedési pályát segít elő az életminőség javulása tekintetében. A támogatási szerződés aláírására 2016. augusztus 16-án került sor, ezzel a projekt megvalósítása megkezdődött.

Kedvezményezett neve:
Fejér Vármegyei Önkormányzat
 
Konzorciumi partnerek:
Fejér Vármegyei Kormányhivatal; ECHO Innovációs Műhely
 
Projekt címe:
Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében
 
Projekt azonosító száma:
TOP- 5.1.1-15-FE1-2016-00001
 
Szerződött támogatás összege:
1 542 161 647 Ft
 
Támogatás mértéke (%-ban):
100%
 
Projekt befejezési dátuma:
2021. 12. 31.