Félidőhöz érkezett a foglalkoztatás javítását és a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatását elősegítő projekt

2018. november 19.
„Vállalati kapcsolattartás a munkaerő-piaci szolgáltatások tükrében”- ez volt a vezértémája a „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” című projekt III. Fejér megyei műhelykonferenciájának, melyet csütörtökön délelőtt tartottak a Megyeházán a megye foglalkoztatási helyzete szempontjából meghatározó közéleti személyiségek, intézmények, szervezetek, önkormányzatok részvételével. A rendezvényt a projektgazda Fejér Megyei Önkormányzat képviseletében Tanka Csaba, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg.

 

A műhelykonferencián külön köszöntötték az elnökségben helyet foglaló Varga Gábor országgyűlési képviselőt, a konzorciumi partnereket, és az előadókat.


A konferenciát Tanka Csaba, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg, és értékelte az projekt eddigi eredményeit, céljait. A konzorciumi partnerek sorában köszöntötte a hallgatóságot a Fejér Megyei Kormányhivatal képviseltében Buday Attila, Fejér Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője, és Zugor Zsuzsanna, az ECHO Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület elnöke.A megnyitó után, a műhelykonferencia előadásaiban a munkáltatói kapcsolatrendszer jelentőségéről, egy nagyfoglalkoztató HR kihívásairól, valamint a munkaértékről hallhattak az érdeklődők.

A gazdaság- és foglalkoztatáspolitika időszerű kérdéseiről Kelemen Gábor, a Pénzügyminisztérium Munkaerő-piaci Programok Főosztály főosztályvezető-helyettese, a munkáltatói kapcsolatrendszer jelentőségéről Buday Attila főosztályvezető tartott előadást.

Egy nagyszolgáltató HR kihívásairól a Karsai Műanyagtechnikai Holding Zrt. szemszögéből Kis Éva, a Holding vezérigazgatója a saját szakmai életútja bemutatásán keresztül adott tájékoztatást. Az előadók sorát Domokos Tamás, a Kodolányi János Egyetem Fejlesztő Szociológia Kutatótanszék tanszékvezetője zárta „Munkaérték 2018” című előadásával, melyben részletesen rávilágított a jelen munkaerő-piacot érintő problémák összetettségére, a jövőbeni kihívásokra és a várható következményekre.

A Műhelykonferencián tájékoztatást kaptak a partnerek arról, hogy az egy évvel korábbi műhelykonferencia óta milyen eredményeket értek el a projekt megvalósítása kapcsán Fejér megyében, továbbá átfogó helyzetértékelést kaptak a gazdaság- és foglalkoztatáspolitika időszerű kérdéseiről. A műhelykonferencia után kezdődő workshopon Fejér Megye Foglalkoztatási Stratégiájának értékelésére is sor került.

A TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító számú „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” című projekt keretében a Fejér Megyei Önkormányzat, konzorciumi partnereivel, a Fejér Megyei Kormányhivatallal és az ECHO Innovációs Műhellyel közösen 1,331 Milliárd Forintos pályázati támogatásból valósítja meg nagyszabású, Fejér megye egészére kiterjedő képzést és foglalkoztatást is elősegítő programját.

A 2020. december 31-ig tartó projekt során a projektgazda Fejér Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei vállalták, hogy a teljes futamidő alatt 863 fő vesz részt különféle munkaerő-piaci programokban. Jelen projekt szoros együttműködésben valósul meg a két Megyei Jogú Város, Székesfehérvár és Dunaújváros Önkormányzatainak foglalkoztatási paktumjaival, illetve a járási szintű helyi foglalkozási együttműködésekkel.

2018. október 31-ig vállalt indikátorok tekintetében 500 fő bevonása volt célként megjelölve. A projektbe ezen határidőig 521 fő bevonása megtörtént. A bevont célcsoporttagok mindegyike részesült munkaerő-piaci szolgáltatásban, és közülük 130-an mentori segítséget is kaptak, valamint 15-en kulcskompetencia fejlesztő csoportos foglalkozáson vettek részt a programban, melyet az Echo Innovációs Műhely munkatársai biztosítottak számukra. A határnapig 240 fő részesült bérköltség/bértámogatás keretében foglalkoztatási típusú támogatásban, ezen felül 32 fő kapott vállalkozóvá válási támogatást. 88 fő képzése megkezdődött.

www.fejer.hu

Vissza a hírekhez