Pályázati Felhívás

2020. január 28.
Pályázati Felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2020

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

„FEJÉR TERMÉK” ELISMERÉS ELNYERÉSÉRE

2020

A Fejér Megyei Önkormányzat „Fejér Termék” elismerés elnyerésére pályázatot hirdet.  A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása. 


A „Fejér Termék” elismerést – kategóriánként egyet-egyet - azok kaphatják meg, akik igazoltan Fejér megye közigazgatási területén termelt vagy gyűjtött alapanyagokból készült termékeket állítanak elő. 


A pályázatot két kategóriában lehet benyújtani: 

  1. feldogozott élelmiszer termék,
  2. kézműves ipari termék. 


Mindkét kategóriában alapvető bírálati szempont, hogy az adott termék előállítása során mennyiben támaszkodnak valamely hagyományos módszer, technológia alkalmazására.További megfelelőségi kritérium, hogy az adott termék kiemelkedő minőségben készüljön el.A feldogozott élelmiszer termék kategóriában friss élelmiszernek nem minősülő termékekkel lehet pályázni. Ebbe nem tartoznak bele általában a friss gyümölcsök és zöldségtermékek, a nem eltartható friss tejtermékek, friss hústermékek.A kézműves ipari termék kategóriában nem kizárt gépi technológia alkalmazása, de a folyamat nem lehet teljesen automatizált, illetve arányának az előállítás folyamatában 50% alatt kell maradnia.


Pályázat - pályázati adatlapon - csak a termék előállítója által nyújtható be!

 
A pályázat kötelező melléklete 2 db - különböző típusú – indoklással ellátott ajánlás. Ajánlást adó lehet: vásárló, üzleti partner, polgármester, a területileg illetékes helyi Leader akciócsoport elnöke; de mindegyik típusú ajánlásból legfeljebb egy (azaz 1 db) nyújtható be. 


Az elismerést - a Fejér Megyei Önkormányzat nevében - a Fejér Termék Bizottság minden évben egyszer ítéli oda. Az ünnepélyes elismerés-átadásra az év első Megyekorzóján kerül sor. Az elismerésben részesült pályázók az elismerést marketing munkájukban megjeleníthetik, felhasználhatják.

A pályázatok benyújtási (postai úton történő beérkezés) határideje: 2020. február 28.

A pályázatokat személyesen vagy postai úton kérjük benyújtani az alábbi címre: 

Fejér Megyei Önkormányzat

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

A pályázatot zárt borítékban, „Fejér Termék Elismerés 2020 – pályázat” megjelöléssel kérjük benyújtani!

A pályázati felhívás adatlapja, a pályázható termékek áruosztályainak köre, a pályázat sikeressége esetén kötendő használati szerződés-tervezet elérhető a Fejér Megyei Önkormányzat (www.fejer.hu kezdő oldalán, a Fejér Termék/Aktuális menüpont alatt), illetve a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum honlapján (www.fejerpaktum.hu oldalon a Dokumentumok menü pont alatt).

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja a pályázat mellékletében szereplő megállapodás tervezet rendelkezéseit, vállalja annak aláírását, valamint az abban foglaltak betartását. 

Székesfehérvár, 2020. január 23.

Bechtold Tamás s.k.

a Fejér Termék Bizottság elnöke

Vissza a hírekhez