Új szemlélet: a Z-generáció a munkavállalásban

2018. június 5.
A nagy érdeklődésre számot tartó „Z” generáció foglalkoztatása is szerepelt kedden, a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum soron következő ülésének témái között a Megyeházán. A generációk együttműködésből számos üzleti előny származik, ám csak akkor képesek a közös munkára, ha a munkavállalók és munkáltatók kölcsönösen megfelelően fel vannak készítve az új kihívásokra: a „Z” generációs találkozásra.

A plénumot a TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 számú „Foglalkoztatási - Gazdasági Együttműködések és Szolgáltatások Fejlesztése Fejér Megyében” projekt keretében hívták össze tagjai - a megye települési vezetők, képzési intézményvezetők, a kamarák és civil szervezetetek - körében a Megyeházán.

A fórum tagjait a keddi ülésen elsőként Buday Attila, a Fejér Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője tájékoztatta a júniusi számadatok alapján a projektben szereplő támogatási eszközök felhasználásáról, a képzés és a foglalkoztatás terén tapasztaltakról.

Varga Kornél Csaba, a Társadalmi Vállalkozásfejlesztési és Befektetésösztönző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője pedig a Társadalmi Vállalkozásfejlesztő Központ Projekt eddigi eredményeiről számolt be. A Támaszfal projekt munkájáról Domokos Tamás, a Magyar Városkutató Intézet ügyvezetője tájékoztatta a hallgatóságot.


A Fórum csaknem minden ülésén egy-egy Fórum tag tart bemutatkozó előadást. Megismerteti a Fórum tagságával szervezetét, rávilágít a Fórum munkájához kapcsolódó tevékenységeire, a lehetséges együttműködések kialakítására. Ezúttal Németh István, a Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tartott bemutatkozó előadást, aki 2017. októbere óta látja el tisztségét.
Rózsás Ildikó, a Kaptár Ifjúsági és Prevenciós Iroda vezetője, ifjúsági szakértő a „Z” generáció foglalkoztatásáról tartott előadásában a Z generációt jellemezve elmondta, számukra fontos a csapatmunka, a munka és magánélet közötti egyensúly.


Nagyon gyorsan tanulnak, kommunikálnak és szeretik saját maguk felfedezni az újdonságokat.
Legtöbbjüknek kiemelkedően fontos a perspektíva, az előrelépési lehetőség.
A Z generáció lojalitása nagyban függ az ideális munkakörnyezettől. Ennek a generációnak az ideális munkahely - a kreativitás és a személyes fejlődés támogatása mellett - a társadalmi szerepvállalásban is aktív. A legújabb nemzedék számára ugyanis nagyon fontos, hogy úgy érezzék, munkájukkal a világot is jobbá tehetik. Az előadáson az is kiderült, hogy a pénzen kívül a jó közösség, modern, vonzó munkahelyi környezet, jó juttatási rendszer, rugalmas munkaidő, kihívást jelentő feladatok és egyértelmű visszajelzések a fontos motivációs tényezők a Z generáció számára. A munkáltatói oldalról elengedhetetlen a szemléletváltás, avagy a felkészülés a konfliktus kezelésre, mentorprogram és kommunikációs stratégia alkotása, küldetéstudat megfogalmazása és új munkavégzési struktúra, hiszen ezekkel válhat vonzóvá a Z generáció számára.

A Fejér Megyei Önkormányzat, konzorciumi partnereivel: a Fejér Megyei Kormányhivatallal és az ECHO Innovációs Műhellyel közösen 1,331 milliárd forintos pályázati támogatásból valósítja meg nagyszabású, Fejér megye egészére kiterjedő képzést és foglalkoztatást is elősegítő programját.

A projekt azzal a céllal valósul meg, hogy a megyei szintű foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés keretében, programszerű, integrált, Fejér megye egészére kiterjedő, a megyében releváns gazdasági ágazatokat felölelő megyei szintű gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési stratégiát megalkotva, Fejér megye Integrált Területi Programjában meghatározottakkal összhangban olyan képzési és foglalkoztatási programot valósítson meg, mely szolgáltatásaival és pénzügyi eszközeivel fenntartható módon járul hozzá a megye gazdaságának fejlődéséhez és a területi hátrányok csökkentéséhez.

Vissza a hírekhez